TilStede

TilStede Arendal hjelper lavinntektsfamilier som har behov for praktisk og sosial hjelp.

TilStede har en gjeng med frivillige som ønsker å hjelpe der det trengs, enten det er å klippe en plen, male en vegg, reparere noe i huset, hjelpe med et flyttelass, øvelseskjøre, være besøksvenn eller noe helt annet. 

Dersom du eller noen du kjenner har behov for praktisk eller sosial hjelp så meld inn behovet ditt på www.tilstede.no, eller send en mail til arendal@tilstede.no. Vi vil gjerne høre fra deg! 

TilStedes arbeid er drevet av menigheter i Arendal, men alle som ønsker kan bli med som frivillige, uavhengig av tro. Arbeidet er forankret i kjerneverdier som likeverd, solidaritet og nestekjærlighet. 

Menighetene som står bak TilStede i Arendal er Frikirken, Baptistkirken, Misjonskirkene på Myra og Bjorbekk, Filadelfia, Metodistkirken, Sørlandskirken og Norkirken Nedenes. 

TilStede vil forsøke å minske avstanden mellom frivillige som ønsker å hjelpe og de som trenger hjelp!

 


Kontaktinformasjon

97142598 / 

arendal@tilstede.no

tilstede.no/

www.facebook.com/TilStedeNorge

Ingvild Simonnes

Besøksadresse
Østensbuveien 141, Arendal

Andre opplysninger

Sist oppdatert
25.06.2024

Rediger med kode