Fritidskassa

Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Kontaktinformasjon

www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskassa/

Andre opplysninger

Kategori
Støtteordninger

Sist oppdatert
30.05.2024

Rediger med kode